Reglement

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. De webwinkel te bereiken op het adres www.pack24.be wordt gevoerd door www.pack24.be.
2. De webwinkel www.pack24.be verkoopt goederen via internet.
3. www.pack24.be doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de eigenschappen en prijzen van artikelen die zich bevinden op de website overeenkomen met de daadwerkelijke staat van de artikelen en prijzen. Het is mogelijk dat afwijkingen optreden, o.a. als gevolg van wijzigingen in de voorwaarden van de producent, drukfouten of andere duidelijke vergissingen. www.pack24.be behoudt zich het recht voor om in prijslijsten, facturen en andere documenten vergissingen te rectificeren.
4. De uitvoering van de bestelling is afhankelijk van de beschikbaarheid van het artikel in het magazijn van de verkoper of bij de leveranciers. Wanneer geen of slechts een deel van de bestelde goederen beschikbaar zijn, ontvangt de klant informatie op basis waarvan hij besluit op welke manier de bestelling verder moet worden afgehandeld (gedeeltelijke levering, verlenging van de levertijd, gedeeltelijke of volledige annulering van de bestelling).
5. Wijzigingen in de bestelling kunnen uitsluitend worden gemeld door een e-mail te sturen naar het adres info@pack24.be.

2. PRIJZEN

De vermelde prijzen zijn nettoprijzen. De belasting op goederen en diensten (btw) wordt hierbij opgeteld, volgens de tarieven die gelden op de factuurdatum. De prijzen die staan vermeld op de website www.pack24.be kunnen worden gewijzigd.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Beschikbare betalingswijzen:
1) Online betaling
2) Vooruitbetaling op basis van een proformafactuur
3) Contante betaling bij afhalen van het artikel bij de hoofdvestiging van het bedrijf.
De betalingswijze staat vermeld op de bestellingsbevestiging.

Het verkochte artikel blijft eigendom van www.pack24.be totdat de klant het artikel volledig heeft betaald (nl. de prijs, verzendkosten en andere verschuldigde bedragen die blijken uit de verkoopovereenkomst).

3. LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Binnen België worden de artikelen geleverd volgens de prijslijst in het tabblad www.pack24.be.
2. Bestellingen van standaardproducten die zich op de website www.pack24.be bevinden worden binnen 2 dagen uitgevoerd.
3. Voor bestellingen van afwijkende producten of producten op bestelling worden de leveringsvoorwaarden individueel met de klant afgesproken. Dit betekent dat de uitvoering van de bestellingen in al deze gevallen individueel met de klant wordt vastgesteld.
4. Het bedrijf www.pack24.be is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of kosten (direct of indirect) die blijken uit vorderingen van de klant uit hoofde van leveringsfouten.

4. RETOURRECHT

1. De klant heeft het recht om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de zending te retourneren, onder voorwaarde dat het geretourneerde artikel geen sporen draagt van gebruik en zich in de originele verpakking bevindt. Is dit niet het geval, dan mag www.pack24.be ontvangst van het artikel weigeren. De klant draagt de kosten van de retourzending.
2. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die op speciale bestelling voor de klant zijn gemaakt, artikelen die niet op de website staan en artikelen die zijn besteld in hoeveelheden die groter zijn dan vermeld op de website.

5. RECLAMATIE

1. Indien de producent voor het betreffende artikeltype garantie voorziet, geldt voor dit artikel de garantie van de producent volgens de door hem bepaalde voorwaarden.
2. De klant is verplicht om onmiddellijk na ontvangst te controleren of het artikel overeenstemt met de bestelling. Indien hij een gebrek vaststelt, kan hij binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de zending een schriftelijke reclamatie indienen, vergezeld van het geretourneerde artikel.
3. Als de reclamatie wordt erkend, ruilt www.pack24.be het artikel om voor een nieuw artikel. Indien ruilen niet mogelijk is, stelt het bedrijf in overleg een andere afhandeling van de reclamatie vast.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Het plaatsen van een bestelling en registratie op de website www.pack24.be brengt met zich mee dat u toestemming moet geven voor de verwerking van uw gegevens van de gebruiker voor het leveren van elektronische diensten en het afleveren van de bestelling.
2. De gegevens van de klanten worden opgeslagen en verwerkt door www.pack24.be.

7. SLOTBEPALINGEN

1. De verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper www.pack24.be wordt gesloten door het afdrukken en versturen van het verkoopbewijs naar de klant, samen met de zending.
2. In zaken die niet zijn geregeld door de algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomst die is gesloten met de klant, zijn de betreffende voorschriften van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De bevoegde rechtbank voor het oplossen van eventuele geschillen die kunnen voortkomen uit de gesloten verkoopovereenkomst is de bevoegde rechtbank in Maaseik. Het toepasselijke recht is het Belgische recht.


Best verkochte producten

Informatie

Fabrikanten

Nieuwe producten

Leveranciers

Tags